สมัครงาน

ผู้ชาย, ผู้หญิง
กรุงเทพมหานคร, ประเทศเวียดนาม
Posted 2 ปี ago
1.เสนองานขายบอยเลอร์ (Boiler), งานโครงการและบริการ 2.จัดทำแผนงาน ข้อเสนอ ติดตามงานขาย และให้ข้อมูลสินค้ากับทางลูกค้า 3.ติดตามความคืบหน้าและคอยประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ จนจบโครงการ  

Job Features

Job Category

พนักงานฝ่ายขาย, วิศวกร

1.เสนองานขายบอยเลอร์ (Boiler), งานโครงการและบริการ 2.จั […]

ผู้ชาย, ผู้หญิง
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
1.จัดทำ Drawing ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง 2.จัดทำ BOQ และ Estimate Cost ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดหาข้อมูลในการออกแบบและจัดทำแบบ 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Features

Job Category

ช่างเขียนแบบ

1.จัดทำ Drawing ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง 2.จัดทำ B […]

ผู้ชาย
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
1.รับผิดชอบงานโครงการด้านเครื่องกลทั้งหมด 2.มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องกล 3.จัดทำเอกสารของงานที่รับผิดชอบสำหรับลูกค้าและฝ่าย 4.จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานที่ได้รับมอบหมาย  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

Job Features

Job Category

วิศวกร

1.รับผิดชอบงานโครงการด้านเครื่องกลทั้งหมด 2.มีความรู้พื […]

ผู้ชาย
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
1.ปฎิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้านงานบริการและงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการด้านไฟฟ้าทั้งหมด 3.จัดทำเอกสารและรายงานที่รับผิดชอบสำหรับลูกค้าและของฝ่าย 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้านงานบริการและงานขาย 5.จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานที่ได้รับมอบหมาย 6.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Features

Job Category

วิศวกร

1.ปฎิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้านงานบริการและงานขายตามที่ได […]

ผู้ชาย, ผู้หญิง
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
 1. วางแผนการผลิต จัดเตรียม Production Plan  Schedule
 2. เช็คตรวจสอบรายการวัสดุที่ต้องการใช้ในการผลิต-จัดเตรียม/สั่งซื้อ วัสดุที่ใช้ในการผลิต
 3. ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระบบ  ISO
 4. ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของกระบวนการผลิต
 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 6. ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

Job Features

Job Category

วิศวกร

วางแผนการผลิต จัดเตรียม Production Plan  Schedule เช็คต […]

ผู้ชาย, ผู้หญิง
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
 1. เขียนแบบ ออกแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. จัดทำ Drawing ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด
 3. ควบคุมดูแลระบบงานด้านไฟฟ้า
 4. จัดทำ BOQ และ Estimate Cost ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. รายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะ
 6. อื่นๆ ตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Features

Job Category

วิศวกร

เขียนแบบ ออกแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ จัดทำ Drawing ที่ได […]

ผู้ชาย, ผู้หญิง
ประเทศเวียดนาม
Posted 3 ปี ago
มีความสามารถในการขาย และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Job Descriptions
- เสนองานขายบอยเลอร์ (Boiler), งานโครงการและบริการ
- จัดทำ Prorosal ติดตามงานขาย และให้ข้อมูลสินค้ากับทางลูกค้า
- ติดตามความคืบหน้าและคอยประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ จนจบโครงการ
 • Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้ MS Office ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีความกระตือรือล้น และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 8. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

Job Features

Job Category

วิศวกร

มีความสามารถในการขาย และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี ระดั […]

ผู้ชาย, ผู้หญิง
สระบุรี, หาดใหญ่
Posted 3 ปี ago
1. รับโทรศัพท์ลูกค้า รับ-ส่ง E-Mail 2. ประสานงานด้านธุรการเอกสารต่างๆ 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบงานสำนักงาน 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Features

Job Category

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. รับโทรศัพท์ลูกค้า รับ-ส่ง E-Mail 2. ประสานงานด้านธุร […]

ผู้ชาย
กรุงเทพมหานคร
Posted 3 ปี ago
 1. ดูแลงาน Test Run และ Commissioning
 2. บริการลูกค้าหลังการขาย 1 ปี
 3. งานบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำตามสัญญาประจำปี
 4. งานบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ
 5. งานปรับปรุงและดัดแปลงแก้ไขงานให้ทันสมัย
 6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและหาลูกค้ารายใหม่

Job Features

Job Category

วิศวกร

ดูแลงาน Test Run และ Commissioning บริการลูกค้าหลังการข […]

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายการใช้คุกกี้