ยา & เคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรม

พวกเราคือ

บริษัท GETABEC ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะแรงดันและเป็นที่นิยมอย่างมากในทวีปเอเชีย โดยบริษัทถูกก่อตั้งในปีพ.ศ. 2526...

ให้เราช่วยคุณไหม?

บอกให้เรารู้ ถึงความต้องการของคุณ และ เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่จะตอบสนอง ต่อความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

ภาพรวมอุตสาหกรรมยา & เคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์นั้นมีความต้องการไอน้ำในการผลิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกระบวนการ เนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นสามารถเป็นได้ทั้งการผลิตแบบกลุ่มหรือการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตแบบกลุ่มซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตจะต้องโหลดความร้อนที่แปรเปลี่ยนตามกระบวนการ ตั้งแต่ความต้องการที่สูงมากในตอนเริ่มระบบจนถึงการสิ้นสุดกระบวนการ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีไอน้ำสะสมเพียงพอภายใน “stream drum” นอกจากนี้ยังต้องมีระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่แม่นยำเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเนื่องจากไอน้ำที่ต้องการจำเป็นต้องมีคุณภาพที่สูงมากเทียบเท่ากับในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ไอน้ำถูกใช้ในอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์อย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายการใช้คุกกี้