เจตาแบค จับมือ อีโค แพลนท์เซอร์วิสเซส(EPS) บริษัทในเครือ SCG ยกระดับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า

เจตาแบค จับมือ อีโค แพลนท์เซอร์วิสเซส(EPS) บริษัทในเครือ SCG ยกระดับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมส่งมอบพลังงานสะอาดแก่ภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 – กรุงเทพฯ: นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจตาแบคจำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลูชันและงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คุณเฉลิม ปุณณะนิธิ Head of Smart Green Industrial Business, EPS เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจของ EPS ตามแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนา  Smart Green Industrial Solution for Sustainability ที่ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ทั้งนี้การก่อสร้าง ติดตั้ง หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)
เพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้า นับเป็น 1 ใน  Solution ของกลุ่ม Smart Green Thermal and Power ของ EPS ที่ช่วยจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเชื้อเพลิงและปริมาณการปล่อย CO 2 ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการที่ EPS และ เจตาแบค ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการลงทุน หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักร ออกแบบการเดินเครื่องจักร (Operation Plan & Model) ออกแบบการซ่อมเครื่องจักร (Maintenance Plan ) การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมเชื้อเพลิงชีวมวลตามฤดูกาลที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภท และการ Test Run & Commissioning พร้อมการจัดการการเดินและซ่อมเครื่องจักรหลังการติดตั้ง เพื่อขายไอน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าคู่สัญญาในระยะยาว โดยการสนับสนุนจากเจตาแบค ช่วยทำให้ EPS เข้าถึงการพัฒนาหม้อไอน้ำตามมาตรฐานระดับสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน EPS และเจตาแบคเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน คุณสุชาติ   มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า เจตาแบค Clean Energy Solution and Environmental Protection Provider ผู้นำระดับโลกในธุรกิจหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) และการให้บริการพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ตามมาตรฐานสากล ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นพลังงานสะอาดให้กับลูกค้า

“เจตาแบคมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม และขอแสดงความขอบคุณ EPS บริษัทในเครือ SCG ที่ได้ให้โอกาสเจตาแบค ในการประสานความร่วมมือ พัฒนาโครงการลงทุน ก่อสร้าง ติดตั้ง Boiler เพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้าให้กับลูกค้า โดยประกอบไปด้วยงานออกแบบ งานจัดหาเครื่องจักร งานก่อสร้างและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องจักร และงานบริหารจัดการชีวมวล เจตาแบค ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าว ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มกำลังความสามารถ”

Sign up for our Newsletter

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายการใช้คุกกี้